• aside

Auto wassen zonder water voor behoud drinkwaterkwaliteit

  1. drinkwater - Eco Green Auto Clean

Het RIVM meldt het volgende over het behoud van ons drinkwater: Op alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het meest kansrijk is een combinatie van beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven.

Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Deltares, KWR Watercycle Research Institute en het RIVM. De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen van afvalwater op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozingen minder worden verdund.

Drinkwater in de toekomst

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om een goede drinkwatervoorziening in de toekomst zeker te stellen. In Nederland wordt 40 procent van het drinkwater geproduceerd uit oppervlaktewater.

Auto wassen zonder water

Wanneer u uw auto met water en zeep wast, zij het in de wasstraat of op straat, bevuilt het grondwater wat uiteindelijk invloed zal hebben op de kwaliteit van het drinkwater. Door onze producten te gebruiken draagt u een steentje bij aan een goede drinkwatervoorziening en het milieu.

Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater: Van knelpunten naar maatregelen. Download de pdf.

Posted in:
About the Author

EcoGreenAutoClean

Glemz Support heeft sinds 2010 officieel de rechten in handen om de producten van Eco Green Auto Clean te importeren, distribueren en te vertegenwoordigen in Europa. Eco Green Auto Clean maakt het mogelijk om op ecologische wijze uw auto of voertuig zonder gebruik van water te wassen. Makkelijk, milieuvriendelijk en duurzaam. Het resultaat is verbluffend!